KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – I Półmaraton Miasteczkowskich Lasów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ,,Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim, ul. Dworcowa 2, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255555, Regon: 240370372, NIP: 6452399877; w dalszej części zwane STGJ lub Administratorem.
 2. Ze Stowarzyszeniem ,,Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: rodo@gorajerzego.zamiast.net lub pocztą na adres siedziby STGJ.
 3. Dane osobowe uczestnika I Pólmaratonu Miasteczkowskich Lasów przetwarzane będą:
  1. w celu prawidłowej organizacji imprezy i wszelkich akcji z nią związanych, w tym w zakresie koniecznym do dokonania rejestracji na stronie https://www.zmierzymyczas.pl/1433/i-polmaraton-miasteczkowskich-lasow.html
  2. w celu wzięcia udziału w imprezie i otrzymania wpłaty – czyli w celu wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez uczestnika Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. w celu wysyłania na adres e-mail Uczestnika informacji organizacyjnych dotyczących biegu, wysłania na adres korespondencyjny pakietu startowego, opublikowania na https://gorajerzego.zamiast.net/bieg/ oraz www.zmierzymyczas.pl wyników biegowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  4. w celu informowania o działalności statutowej STGJ, w tym o kolejnych edycjach Pólmaratonu Miasteczkowskich Lasów na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z obsługą bankową i księgową wpłat dokonywanych w celu zgłoszenia potwierdzenia udziału w imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. jednocześnie informujemy, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją I Pólmaratonu Miasteczkowskich Lasów, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik biorąc udział w zawodach lub/oraz przesyłając zdjęcia i materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i Sponsorów w związku z organizacją I Pólmaratonu Miasteczkowskich Lasów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi dla STGJ w zakresie obsługi informatycznej, organizacyjnej biegu, podmioty zajmujące się hostingiem strony www, podmioty realizujące dostawę towarów, pracownicy STGJ. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom administracji państwowej i samorządowej, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Pani/Pana dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Posiada Pani/Pan (Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: rodo@gorajerzego.zamiast.net lub pocztą na adres siedziby STGJ.):
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  7. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w I Pólmaratonu Miasteczkowskich Lasów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (przetwarzanie bez udziału człowieka).

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: