Sprawozdanie z działalności za 2017 rok

Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim,

Siedziba: 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 2,

Wpis do KRS pod numerem 0000255555 stowarzyszenie uzyskało w dniu 21 kwietnia 2006 r.

Stowarzyszenie nie jest Organizacją Pożytku Publicznego,

Stowarzyszenie posiada NIP 6452399877 oraz numer identyfikacyjny w systemie REGON 240370372.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia stanowią:

 • Piotr Gogolin – Prezes,
 • Dominik Lubos – Zastępca Prezesa,
 • Lucja Duda – Skarbnik,
 • Jan Gaida – Sekretarz.

Stowarzyszenie „Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim to organizacja pozarządowa powołana do życia pod koniec 2005 roku. Naszą działalność koncentrujemy na propagowaniu aktywności naszego lokalnego społeczeństwa oraz wzroście aktywności obywatelskiej.

 1. CELE STATUTOWE ORGANIZACJI.
  1. Kreowanie, inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska i promocji zdrowia.
  2. Budowanie więzi międzyludzkich.
  3. Propagowanie historii i tradycji regionalnej.
  4. Pobudzanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa, kreowanie pozytywnych wzorów działalności obywatelskiej i liderów społeczności lokalnej, propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych.
  5. Pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom zarówno młodym, jak i starszym pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.
 2. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w ROKU 2017.
  1. Spotkanie noworoczne członków „Góry Jerzego” rozpoczęło rok 2017. Oprócz luźnych rozmów o planach na rok, posmakowaliśmy specjałów przygotowanych przez naszych członków.
  2. Zorganizowaliśmy karnawałowy Bal Organizacji Pozarządowych. Imprezy ma na celu integrowanie miasteczkowskiego III sektora i jest współfinansowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Ten Bal staramy się urządzać w ostatnią sobotę karnawału.
  3. Jak co roku w rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu – w dzień św. Jerzego – zamawiamy w naszej intencji Mszę świętą. W tym roku 23 kwietnia przypadło w niedzielę. Wybraliśmy Mszę świętą w godzinach przedpołudniowych, a później urządziliśmy wspólny obiad.
  4. Zorganizowanie kolejnej edycji Festynu Parafialnego „GeorgenFest”. Niedzielny festyn, jak co roku, wypełnił początkowo parking przy parafii. Niestety tym roku gwałtowna ulewa pokrzyżowała nasze plany. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Postanowiliśmy zrobić dogrywkę Festynu w Boże Ciało. Z uwagi na koszty wynajmu sceny jako miejsce festynu wybraliśmy park Rublina. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Dopisała publiczność. Otrzymaliśmy pozytywny komunikat zwrotny i postanowiliśmy, że od tej pory będziemy organizować festyn w Rubinie w Boże Ciało.
   Stowarzyszenie organizowało festyn wspólnie z ks. Proboszczem oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Finansowanie: MOK, parafia i jej darczyńcy.
  5. Na skutek braku zainteresowania podjęliśmy się opieki nad jednym z ołtarzy wystawianych na Boże Ciało. To dodatkowy punkt w napiętym grafiku podczas przygotowań do festynu.
  6. Fojera. Tradycji też stało się za dość u prezesa na ogródku, gdzie odbyło się integracyjne spotkanie ludzi pracujących przy festynie.
  7. Wycieczka na sklałki. Tradycyjnie zorganizowaliśmy dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin wycieczkę na Jurę, gdzie zorganizowaliśmy rozgrywki sportowe oraz kulinarne. W tym roku ruszyliśmy w niedzielny poranek po drodze uczestnicząc we mszy świętej w parafii pw. świętego Jerzego.
  8. W ubiegłym roku w sportową mapę Miasteczka Śląskiego ponownie wpisały się nasze biegowe powitania kolejnych pór roku. Wystawiamy namiot, organizujemy biuro imprezy, robimy ognisko i pieczemy kiełbasy.
  9. Organizujemy Pchli Targ na parkingu przy nowym cmentarzu. Staramy się by przynajmniej kilka razy w roku była okazja dla mieszkańców miasta do wymiany niepotrzebnych, nieużywanych rzeczy. Tak też było w 2017 roku.
  10. Po raz kolejny wspólnie z parafialnymi wspólnotami i Urzędem Miasta pomagaliśmy w organizacji Kiermaszu Adwentowego na wolnym powietrzu.
  11. Zorganizowaliśmy kolejną edycję Wieczoru Kolęd w Żyglinie (29 grudnia) oraz w Miasteczku – piątek 30 grudnia. Finansowanie środki własne oraz MOK.
  12. Ponadto uczestniczymy w miarę możliwości aktywnie w Spotkaniach dla Organizacji, imprezach organizowanych przez MOK oraz inne organizacje i grupy naszego miasta.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi działalność nieodpłatną oraz odpłatną pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie liczyło na koniec 2017 33 członków.
 5. W 2017 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.
 6. W 2017 roku nie odbyła się żadna kontrola instytucji publicznej.
 7. Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami złożyło do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 za rok podatkowy 2016.
 8. Stowarzyszenie posiada rachunek bieżący w mBank S.A.
  nr 34 1140 2004 0000 3802 7492 0639
%d bloggers like this: